Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. M.B.T. DE WET AVG (algemene verordening gegevensbescherming)
De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Oprichter  en functionaris van de gegevensbescherming is Carla de Jong, eigenaar van Praktijk Verder na Verlies.

Contactgegevens
Eindsestraat 22
5105 AC Dongen
tel: 06-16675627
Informatie via email: [email protected]
KvK.  64690466  

Doel Persoons gegevens, worden alleen maar gebruikt om met u in contact te komen, uw naam en email-adres voor het doorsturen van het aangevraagde e- book of door een ingevuld contactformulier, en alléén na  toestemming de maandelijkse informatiebrief van Praktijk Verder na Verlies.
Alléén voor de maandelijkse informatiebrief komen u naam en email-adres in het email-systeem van Laposta, zie: https://laposta.nl
Afmelden hiervoor blijft eenvoudig door u onderaan de informatiebrief te laten uitschrijven, bij de link afmelden nieuwsbrief.

Bent u cliënt dan wordt uw naam, adres, postcode, woonplaats, tel. nr  en email-adres alléén gebruikt voor het kunnen verzenden van de facturen. Indien er géén samenwerking tot stand is gekomen worden u gegevens 6 mnd na ontvangst verwijderd.
Uw gegevens worden zonder overleg niet aan derden gedeeld.

Verwerken persoonsgegevens, indien wel een samenwerking tot stand is gekomen dan worden u gegevens niet buiten de EU verwerkt. Praktijk Verder na Verlies blijft hiervoor verantwoordelijk.

Beveiliging; U gegevens worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden geen toegang hiertoe hebben.
Zonder u toestemming worden u gegevens niet gedeeld met andere partijen gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor is.

Bewaartermijn; Praktijk Verder na Verlies houdt zich aan de wettelijk bewaartermijn van de belastingdienst  van 7 jaar dit mbt de factuurgegevens, uw persoonsgegevens worden 15 jaar bewaard na afloop van de overeenkomst daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene; Praktijk Verder na Verlies respecteert u privacyrechten en zal er aan meewerken dat u de in AVG toegekende rechten kunt uitoefenen.
Dit mbt inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
U kunt hierover contact opnemen met Praktijk Verder na Verlies. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw BSN nummer zwart. Tevens een kopie van een recente pasfoto.

Klachten
Heeft u een klacht dan is de voorkeur om dit eerst bespreekbaar te maken met de eigenaar van Praktijk Verder na Verlies.
Praktijk Verder na Verlies is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en aangesloten bij de Wkkgz
Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie.
Meer informatie hierover is te lezen op:https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Facturatie; Praktijk Verder na Verlies factureert na de sessie digitaal de psychosociale sessies die aan de opdrachtgever gegeven zijn.
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Indien de facturen niet betaald zijn volgt een herinnering, na 1 week volgt 2% toeslag op de hoofdsom erbij.
Bij uitblijven van de betaling zal worden over gegaan op  cassatie, alle juridische kosten worden neergelegd bij de opdrachtgever.

OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

Een afspraak die binnen 24 uur wordt geannuleerd of verzet, of bij niet verschijnen op de afspraak wordt volledig in rekening gebracht.

Aftrekpost voor de belastingdienst.
Voor werkenden is vaak een jaarbudget voorhanden, dat mag worden ingezet als een traject verzuim  vermindert of voorkomt, of als de begeleiding op een andere manier ten goede komt aan het werk. Mogelijk dat u wel de kosten kunt opvoeren bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Héél vaak bieden werkgevers hun werknemers de mogelijkheid voor een behandeltraject. Dit kan ten goede komen aan de ziektekosten.

Heb je een WW- uitkering? Dan zijn er mogelijkheden bij het UWV via het re-integratiebudget of een individuele re-integratie overeenkomst. Informeer hier naar bij het UWV.

Mensen die in het onderwijs werken, kunnen een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.

Een vertrouwensband is belangrijk om tot een samenwerking te komen. Dit is ook voor jouw als hulpvrager belangrijk. Verder houd ik me aan de ethische als Psychosociale hulpverlener.
Alles wordt in vertrouwen en discreet behandeld.

Praktijk Verder na Verlies is bevoegd om de therapie/begeleiding tussendoor stop te zetten, bij
een betalingsnalatigheid/achterstand.

Een afspraak in de avonduren behoord ook tot de mogelijkheden.

Indien u niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen, is een bezoek aan het thuisadres ook bespreekbaar. De gemaakte reiskosten worden dan wel verrekend.