Algemene voorwaarden

Privacyverklaring en algemene voorwaarden


M.B.T. DE WET AVG (algemene verordening gegevensbescherming)
De wet AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Oprichter en functionaris van de gegevensbescherming is Carla de Jong-van der Veeken, eigenaar van Praktijk Verder na Verlies.

Contactgegevens
Eindsestraat 22, 5105 AC Dongen
Tel: 06-16675627
Informatie via email: [email protected]
KvK. 64690466

Doel Persoonsgegevens, worden alleen maar gebruikt om met u in contact te komen, uw naam en email-adres voor het doorsturen van het aangevraagde e-book of door een ingevuld contactformulier, en alléén na mondelinge/schriftelijke toestemming de maandelijkse informatiebrief van Praktijk Verder na Verlies.
Alleen voor de maandelijkse informatiebrief komen uw naam en email-adres in het emailsysteem van Laposta, zie: https://laposta.nl Afmelden hiervoor blijft eenvoudig door u onderaan de informatiebrief te laten uitschrijven, bij de link afmelden nieuwsbrief.

Bent u cliënt dan wordt uw naam, adres, postcode, woonplaats, tel. nr. en email-adres alleen gebruikt voor het kunnen verzenden van de facturen. Indien er géén samenwerking tot stand is gekomen worden uw gegevens 6 mnd. na ontvangst verwijderd. Uw gegevens worden zonder overleg niet aan derden gedeeld.

Verwerken persoonsgegevens, indien wel een samenwerking tot stand is gekomen dan worden uw gegevens niet buiten de EU verwerkt. Praktijk Verder na Verlies blijft hiervoor verantwoordelijk.

Beveiliging; Uw gegevens worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden geen toegang hiertoe hebben. Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor is.

Bewaartermijn; Praktijk Verder na Verlies houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst van 7 jaar dit m.b.t. de factuurgegevens, uw persoonsgegevens worden
20 jaar bewaard na afloop van de overeenkomst daarna verwijderd of vernietigd.

 

Rechten betrokkene; Praktijk Verder na Verlies respecteert uw privacy rechten en zal eraan meewerken dat u de in AVG toegekende rechten kunt uitoefenen. Dit m.b.t. inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hierover contact opnemen met Praktijk Verder na Verlies. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw BSN-nummer zwart. Heeft u een klacht dan is de voorkeur om dit eerst bespreekbaar te maken met de eigenaar van Praktijk Verder na Verlies, anders wil ik     u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de link, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Werkwijze en vervolg:
Om een afspraak met mij te maken, heeft u géén verwijzing nodig van uw huisarts.
Nadat we contact met elkaar hebben gehad via de mail/telefonisch plannen we
een intakegesprek.
Vóór dit gesprek stuur ik u het intakeformulier.
U stuurt dit formulier vóór de afspraak aan mijn terug zodat ik me kan voorbereiden en uw behandeldossier kan opstellen en grotendeels kan uitwerken.
Tevens krijgt u via de mail de privacyverklaring/algemene voorwaarden en de behandelovereenkomst.
Deze mag u uitprinten, doorlezen, invullen en ondertekenen.
Deze graag retour tijdens onze eerste afspraak voor in uw dossier.
Tijdens het intakegesprek maken we kennis, kijken we naar je hulpvraag, wensen en
behoeften. Op mijn website kunt u meer informatie vinden over mijn diensten
en mijn werkwijze.  https://hoegajijverder.nl/
Als u besluit om verder te gaan maken samen we afspraken over het vervolgtraject.
Daarna kunnen we de sessies gaan inplannen.
Verlies rouw en traumatherapie is maatwerk, want iedereen draagt zijn “eigen rugzak”
met zich mee.

De kosten voor het intakegesprek en de sessies kunt u op mijn website vinden. https://hoegajijverder.nl/tarieven/
Er is een overeenkomst zodra Praktijk Verder na Verlies door de opdrachtgever een voor akkoord ondertekende offerte/contract/ behandelovereenkomst heeft ontvangen en geaccepteerd. Er is ook een overeenkomst als er al diensten zijn geleverd, vanaf dan geldt een betalingsverplichting!

Facturatie: Praktijk Verder na Verlies factureert ná iedere sessie digitaal de begeleidingssessie die aan de opdrachtgever gegeven zijn, dit zal op het einde van die
werk week zijn.
Indien u aanvullend bent verzekerd kunt u nadien deze factuur zelf doorsturen naar uw zorgverzekeraar, waardoor er vaak een (gedeeltelijke) teruggave mogelijk is.
Het valt onder de alternatieve-complementaire zorg.

Praktijk Verder na Verlies verleent géén bemiddeling naar de zorgverzekeraars, dit gaat altijd via u zelf.

De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de facturen niet zijn betaald dan volgt een herinnering, dan na 1 week komt er een toeslag van 2% op de hoofdsom erbij. Bij uitblijven van de betaling zal worden overgegaan op cassatie, alle juridische kosten worden neergelegd bij de opdrachtgever.

 

Overige algemene voorwaarden:

Een afspraak die binnen 24 uur wordt geannuleerd /verzet, of bij niet verschijnen op de afspraak wordt volledig in rekening gebracht!

Aftrekpost voor de belastingdienst.
Voor werkenden is vaak een jaarbudget voorhanden, dat mag worden ingezet als een traject verzuim vermindert of voorkomt, of als de begeleiding/coaching op een andere manier ten goede komt aan het werk.
Mogelijk dat u de kosten kunt opvoeren bij de jaarlijkse belastingaangifte.

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten als u aanvullend bent verzekerd.
Dit valt onder de alternatieve complementaire zorg.
U kunt nadien de facturen zelf doorsturen naar uw zorgverzekeraar, waardoor er vaak een gedeeltelijke teruggave mogelijk is.
Praktijk Verder na Verlies verleent géén bemiddeling naar de zorgverzekeraars, dit gaat altijd via de cliënt zelf.

Váák bieden werkgevers hun werknemers de mogelijkheid voor een begeleidingstraject/coaching/EMDR -traject.
Dit kan ten goede komen aan de ziektekosten, dit kan ziekteverzuim verkorten.
En dit is gunstig voor re-integratie op de werkvloer.
Overleg gerust met uw werkgever en /of Arboarts of psychosociale hulp/therapie tot
de mogelijkheden behoort.

Heeft u een WW- uitkering?
Dan zijn er mogelijkheden bij het UWV via het reintegratiebudget of een individuele
re-integratie overeenkomst. Informeer hiernaar bij het UWV.

Een vertrouwensband is belangrijk om tot een samenwerking te komen.
Dit is ook voor u als hulpvrager belangrijk.
Cliënten worden in vertrouwen met respect, discreet en in volledige privacy begeleid.
Praktijk Verder na Verlies houdt zich aan de ethische code van verlies en rouwtherapeuten, en beroepsverenigingen.

Een afspraak in de avonduren behoord ook tot de mogelijkheden.
Hiervoor gelden aangepaste tarieven, https://hoegajijverder.nl/tarieven/

Indien u niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen, is een bezoek aan het thuisadres ook bespreekbaar.
De gemaakte reiskosten/ evt. reistijden worden dan wel verrekend.