Verlies van je ouders

Verlies van je ouders

Het overlijden van je vader of moeder kan een grote impact in je leven achterlaten.
Je ouders hebben je groot gebracht, zijn je steun en toeverlaat geweest en een veilig thuis, wat nu bijna of volledig anders is geworden.
Ook is het zo dat ouders vaak eerst hun kinderen loslaten en niet dat jij je ouders gaat loslaten.

Vooral de leeftijd waarop je je ouder(s) verliest en de band die je had heeft invloed op je proces.