Aangesloten verwijsbestanden


Land van Rouw – opleidingen omgaan met verlies

-enter-
-enter-
Geregistreerd in het verwijsbestand van het IKNL (integraal kankercentrum nederland)

Verwijsgids kanker

Verwijsgidskanker Zorgverlener Carla

https://www.verwijsgidskanker.nl/organisatie/5232/praktijk-verder-na-verlies

-enter-
-enter-


Geregistreerd bij de Databank voor Professionals (rubriek rouwbegeleiders):
http://www.overdedood.nl/

-enter-
-enter-

Geregistreerd bij de LSR  (Landelijk Steunpunt Rouw) Rouw en verliesbegeleider:
https://www.steunbijverlies.nl LSR_schildje_2