Aangesloten verwijsbestanden

https://www.emdr-therapeuten.nl/noord-brabant/


Land van Rouw – opleidingen omgaan met verlies

Geregistreerd in het verwijsbestand van het IKNL (integraal kankercentrum nederland)

Verwijsgids kanker

Verwijsgidskanker Zorgverlener Carla

https://www.verwijsgidskanker.nl/organisatie/5232/praktijk-verder-na-verlies


Geregistreerd bij de Databank voor Professionals (rubriek rouwbegeleiders):
http://www.overdedood.nl/

Geregistreerd bij de LSR  (Landelijk Steunpunt Rouw)
Gecertificeerd rouw en verliesbegeleider:
https://www.steunbijverlies.nl