Werkwijze

Werkwijze


MIJN WERKWIJZE
Ik start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, in dit gesprek luister ik naar uw verhaal en naar uw hulpvraag.
Wanneer uw hulpvraag binnen mijn werkgebied ligt dan leg ik uit welke begeleidingsmogelijkheden er zijn.
Het aanbod in mijn praktijk is: Begeleidingssessies voor verlies/rouw – EMDR- Lichaamsgerichte traumatherapie.

Na dit gesprek besluit u of ons gesprek een vervolg gaat krijgen, indien
nodig neemt u hiervoor een korte bedenktijd
Een “wederzijdse klik” is hierbij belangrijk.
Hierna kan er een afspraak worden gemaakt voor het intakegesprek.
Aan het intake gesprek zijn kosten verbonden (zie link)
Tarieven/vergoedingen – Praktijk Verder na Verlies (hoegajijverder.nl)

Verder zijn in mijn werkwijze de gesprekken de basis.
We starten met elkaar op, 2 keer per maand een uur.
We spreken met elkaar af dat er ná 4 sessies een “tussentijdse evaluatie” is.
Samen afstemmen waar we nu staan, en hoe we weer verder gaan.
Als het weer wat beter met je gaat gaan we de tussentijdse periode wat langer maken.
Dit gaat altijd in goed overleg en in goede afstemming.
Net zolang je het nodig hebt om zelf weer verder te kunnen gaan, dit kan ook ná langere tijd zijn.

Verliesbegeleiding/rouwtherapie is maatwerk, jij bepaalt het tempo.
In mijn werkwijze vind ik het belangrijk om aandacht te schenken aan
“de impact van het verlies/trauma, je veerkracht en hoe weer verder gaan met je veranderde leven”.

Naast het praten maak ik ook weleens gebruik van symbolen-metaforen, of andere
ondersteunende materialen, want soms kan het fijn zijn om praktisch of van een afstandje
met je verlies bezig te zijn.
Om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan wordt vaak als erg prettig ervaren.