Verlies na Corona

Verlies na Corona

Sinds maart 2020-2022 heeft het corona virus de wereld in zijn greep gehad, de gevolgen waren enorm>
Iedereen is erdoor getroffen, iedereen heeft er mee te maken, en het is een proces wat (véél) aanpassing vraagt, en nog! Misschien heb jij zelf te maken gehad met longcovid.
Tijdens het rouwen hebben we te maken rouwreacties en rouwgevoelens zoals:
Eenzaamheid, afstand, missen, onzichtbaarheid, verdriet, toekijken, boosheid, angst, onmacht, overmacht, “het lot”, geloof, uithouden, grip, onbegrip, schuld, schaamte, somberheid enz.

Het verlies kom je op meerdere fronten in je leven tegen .
Door verlies van gezondheid als je werkelijk getroffen bent door het virus.
Als je met vragen achterblijft wat kan ik nog, komt het nog goed, of…..houd ik nog restverschijnselen over.

Verlies van je bedrijf of je baan, misschien heb je je werkzaamheden moeten staken of is je bedrijf niet meer levensvatbaar sindsdien, en/of alle gevolgen op financieel gebied,
consequenties voor je gezin, je werknemers en/of vooral de toekomst die je voor ogen had.

Verlies van dierbare of naasten die je echt bent verloren door het virus, totaal onverwacht, te snel, géén afscheid kunnen nemen of niet zoals je graag afscheid had willen nemen.

Verlies van je toekomstbeeld, omdat het leven en je leven totaal is veranderd.

Of je hebt ten gevolge van het corona virus met meerdere of andere verliezen te maken gehad, en het ontbreekt aan veerkracht, en/of je rugzak is erg vol waardoor je niet goed meer kunt functioneren.
Ik begeleid je graag, ook als je te maken hebt gehad met de lange termijn gevolgen.