Verlies van gezondheid-toekomstbeeld

Verlies van gezondheid-toekomstbeeld

Het verlies van onze gezondheid kan ook zeer ingrijpend zijn. Het heeft gevolgen voor hoe we naar ons zelf kijken, op ons functioneren, onze relaties en letterlijk het vertrouwen in ons lijf.
Je kunt te maken krijgen met afhankelijkheid van anderen, verminderde energie (moeheid), of het omgaan met een handicap.
Soms moet je jezelf weer opnieuw uitvinden, je identiteit en jouw leven weer opnieuw inrichten.
Voorbeelden van ziekten zijn, chronische ziekten, kanker, neurologische ziekten en dementie.
Verlies van gezondheid heeft vaak ook invloed op ons toekomstbeeld. Misschien had je andere verwachtingen van het leven.

Ook als er sprake is van een (terminale) ziekte bied ik begeleiding op maat. Soms is het fijn dat iemand je in dit proces ondersteund.
Door mijn werkervaring als verpleegkundige (hospice), heb ik al veel mensen begeleid in hun ziekteproces of ziekbed.
Het geeft vaak een steuntje in de rug, als je met iemand de impact en de gevolgen ervan  kunt bespreken. Ik doe dit in de vorm van begeleidingsgesprekken.
Maar ook als ziekte of een ongeneeslijke ziekte binnen je gezin is gekomen, en/of binnen je relatie dan heeft dit veel impact.
Ik begeleid je/jullie graag in je proces.

Ik ben Geregistreerd in het verwijsbestand van het IKNL
(integraal kankercentrum nederland)

https://www.verwijsgidskanker.nl/organisatie/5232/praktijk-verder-na-verlies