Verlies van een kind

Verlies van je eigen kind voelt als het meest onnatuurlijke, het “hoort” immers niet. Alles wat je je had voorgesteld is verloren. Je kan je kind niet meer zien opgroeien, zien ontwikkelen. Maar ook als je kind het huis uit is, is het zo onnatuurlijk om je eigen kind te overleven. Met verlies van een kind wordt ook het verlies bedoeld door een miskraam, verlies van je kindje tijdens de zwangerschap, tijdens de geboorte of na een bevalling. Maar je kunt ook je kind verliezen door zelfdoding (zie verlies door zelfdoding), door een verkeersongeval of door een ziekte. Elke ouder beleeft het verlies anders. Dit komt omdat iedereen verschillend is, maar ook omdat iedereen een eigen relatie en band had met het kind. Als je een ouder was van een enig kind kan het voorkomen dat je daarna niet meer als vader of moeder wordt gezien. Ook voor de grootouders kan het verlies van een (klein)kind grote gevolgen hebben.. Hoe was dit voor jou, waar ben jij tegenaan gelopen? Als ervaringsdeskundige begeleid je graag met de impact van dit verlies.