Voor Bedrijven

Voor Bedrijven

Rouw is een privékwestie, maar een werknemer kan het rouwproces
niet uitzetten als hij aan het werk is.
Daardoor kan de verlieservaring een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het werk.
Bovendien melden werknemers die kampen met een persoonlijk verlies zich vaker ziek, waarbij de gemiddelde verzuimduur
170 dagen is. 
Reden genoeg om een rouwende werknemer ondersteuning aan
te bieden (arboned).

Goede psychosociale hulp/rouwtherapie helpt bij het verwerken van het verlies en minimaliseert de symptomen die bij een rouwverwerking
horen.
Na goede psychosociale hulp is een werknemer productiever, omdat hij minder last heeft van negatieve emoties.
Daarmee beperk je ook het aantal verzuimdagen.

Het komt dan ook regelmatig voor dat een werknemer de eerste maanden na een verlies redelijk functioneert, maar daarna als nog een terugval krijgt.
De omgeving is vaak al over gegaan tot de orde van de dag, waardoor de werknemer er alleen voor staat. Dit maakt het verlies nog zwaarder.
In mijn praktijk zijn de mogelijkheden bespreekbaar  voor een begeleidingstraject.

Informatie presentaties

Werk je voor een bedrijf, een zorginstelling, een ziekenhuis, een thuiszorgorganisatie, een hospice of een uitvaartonderneming?
Of heb je bijvoorbeeld als vereniging behoefte aan informatie over
verlies en rouwbegeleiding?

Dan is het mogelijk om informatie of een presentatie op maat te bieden.
In een inventariserend gesprek kan er samen gekeken worden waar de behoeftes liggen om tot een plan/presentatie te komen.

Prijzen in onderling overleg.